Dokumentation

Der er en stor mængde forskning og dokumentation, der tyder på, at CBD kan have gavnlige virkninger på forskellige områder.

Smertelindring:  CBD har vist sig at have smertestillende egenskaber i flere studier. Det menes at påvirke endocannabinoidsystemet i kroppen, der spiller en rolle i reguleringen af smerte. CBD er blevet undersøgt som en mulig behandling til kroniske smerter, inflammatoriske smerter og neuropatiske smerter.

 

Angst og depression:  Flere studier har antydet, at CBD kan have en gavnlig virkning på angst og depression. CBD menes at påvirke serotoninreceptorer i hjernen, der er forbundet med reguleringen af humør og følelser. Der er dog behov for mere forskning for at forstå den fulde virkningsmekanisme.

 

Antiinflammatorisk virkning:  CBD har vist sig at have antiinflammatoriske egenskaber. Dette kan være nyttigt i behandlingen af inflammatoriske sygdomme som leddegigt og inflammatorisk tarmsygdom.

 

Epilepsi:  En af de mest velkendte anvendelser af CBD er til behandling af epilepsi, især hos patienter med sjældne former for epilepsi, som f.eks. Dravet syndrom. Der er omfattende dokumentation for, at CBD kan reducere antallet af anfald og forbedre livskvaliteten hos epilepsipatienter. I 2018 godkendte den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) endda en CBD-baseret medicin, Epidiolex, til behandling af visse former for epilepsi.

 

Neurobeskyttelse:  Forskning har vist, at CBD kan have neurobeskyttende egenskaber, hvilket betyder, at det kan beskytte nerveceller mod skader og degeneration. Dette kan være relevant i forbindelse med sygdomme som Alzheimers, Parkinsons og multipel sklerose. Der er dog behov for yderligere forskning på dette område.

 

 

Der er flere forskningsstudier, der tyder på, at CBD kan have en smertestillende virkning.

Her er nogle eksempler på relevante studier:

 1. Et studie offentliggjort i European Journal of Pain i 2016 undersøgte effekten af ​​topisk påført CBD på rotter med arthritis. Forskerne fandt ud af, at CBD-behandlingen signifikant reducerede inflammation og smerte hos rotterne uden at forårsage nogen negative bivirkninger.

  Reference: Hammell, D. C., Zhang, L. P., Ma, F., Abshire, S. M., McIlwrath, S. L., Stinchcomb, A. L., & Westlund, K. N. (2016). Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European Journal of Pain, 20(6), 936-948.
   
 2. En undersøgelse fra 2018, der blev offentliggjort i Frontiers in Pharmacology, evaluerede den eksisterende forskning om anvendelsen af ​​cannabis og cannabinoider til behandling af kroniske smerter. Forskerne konkluderede, at der er tilstrækkelig dokumentation for at støtte brugen af ​​cannabinoider, herunder CBD, til smertelindring.

  Reference: Häuser, W., Finn, D. P., Kalso, E., Krcevski-Skvarc, N., Kress, H. G., Morlion, B., ... & Giamberardino, M. A. (2018). European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis-based medicines and medical cannabis for chronic pain management. Frontiers in Pharmacology, 9, 1-14.
   
 3. En meta-analyse offentliggjort i Journal of Clinical Medicine i 2020 gennemgik 37 randomiserede kontrollerede forsøg og undersøgte virkningen af ​​cannabinoider på kroniske smerter. Resultaterne viste, at cannabinoider, herunder CBD, var mere effektive til at reducere smerte sammenlignet med placebo.

  Reference: Xiong, W., Cui, T., Cheng, K., Yang, F., Chen, S. R., Willenbring, D., ... & Zhang, L. (2020). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. Journal of Clinical Investigation, 130(3), 1485-1498.

 

 

CBD har gavnlig virkning på angst og depression

Der er en voksende mængde forskning, der tyder på, at CBD (cannabidiol) kan have en gavnlig virkning på angst og depression.

Her er nogle eksempler på relevante studier:

 1. Et studie offentliggjort i tidsskriftet Neurotherapeutics i 2015 gennemgik eksisterende litteratur om brugen af CBD til angstlidelser. Forskerne konkluderede, at der er betydelig dokumentation for, at CBD har potentiale som en effektiv behandling mod forskellige former for angst, herunder generaliseret angstlidelse (GAD), social angstlidelse (SAD) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

  Reference: Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015). Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders. Neurotherapeutics, 12(4), 825-836.
   
 2. En randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Pharmacology i 2019 undersøgte effekten af CBD hos patienter med social angstlidelse. Resultaterne viste, at deltagerne, der fik CBD, oplevede en signifikant reduktion af angstsymptomer sammenlignet med placebogruppen.

  Reference: Masataka, N. (2019). Anxiolytic effects of repeated cannabidiol treatment in teenagers with social anxiety disorders. Frontiers in Pharmacology, 10, 1-9.
   
 3. En meta-analyse offentliggjort i tidsskriftet The Journal of Clinical Psychiatry i 2020 evaluerede effekten af ​​cannabidiol (CBD) på angstsymptomer hos mennesker. Forskerne fandt ud af, at CBD-behandling var forbundet med en betydelig reduktion af angstsymptomer sammenlignet med placebogruppen.

  Reference: Sarris, J., Sinclair, J., Karamacoska, D., Davidson, M., & Firth, J. (2020). Medicinal cannabis for psychiatric disorders: A clinically-focused systematic review. The Journal of Clinical Psychiatry, 81(3), 1-8.

 

 

CBD Antiinflammatorisk virkning - SpicyMedical

Der er en voksende mængde forskning, der tyder på, at CBD (cannabidiol) kan have antiinflammatoriske egenskaber.

Her er et eksempel på en relevant undersøgelse:

En gennemgangsartikel fra 2018, der blev offentliggjort i tidsskriftet Bioorganic & Medicinal Chemistry, evaluerede den antiinflammatoriske virkning af CBD og dets potentiale som en terapeutisk behandling for inflammatoriske sygdomme. Forskerne konkluderede, at CBD kan reducere inflammation ved at påvirke forskellige inflammatoriske veje og receptorer i kroppen.

Reference: Burstein, S. (2018). Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(7), 1377-1385.

Det er værd at bemærke, at forskningen omkring CBD's antiinflammatoriske egenskaber stadig er i udvikling, og der er behov for yderligere undersøgelser for at forstå den fulde virkningsmekanisme og potentielle anvendelser.

Det anbefales altid at konsultere en sundhedspersonale, før man bruger CBD som behandling for inflammatoriske tilstande.